Sjednání zakázky

 1. Úvodní informace
  Na základě požadavků zákazníka předběžně navrhneme možné řešení.

 2. Obhlídka na místě
  Konkretizace řešení na místě, kontrola stavební připravenosti, přípravy místa a zjištění podmínek pro instalaci vybraného spotřebiče.

 3. Zpracování projektu
  Přenesení požadavků zákazníka a možností kamnáře na základě odborných posouzení a výpočtů do grafického programu v počítači a zhotovení 3D modelu budoucího topidla.

 4. Uzavření smlouvy
  Uzavření konrétní Smlouvy o dílo na základě schváleného návrhu a rozpočtu.

 5. Realizace
  Samotná montáž na místě
  Realizaci provede odborně kamnářství Jířa v co nejkratší možné době