Krby‎ > ‎

Systémy

Otevřený teplovzdušný systém
Konvekční teplo
Otevřený sálavý systém
PRINCIP

Teplovzdušné vytápění funguje tak, že uvnitř krbu či kamen, tedy nějakého topidla, je tepelný výměník, který si ve spodní části nasávacím otvorem nasává chladný vzduch z místnosti. Na stěnách výměníku se tento intenzivně ohřívá, vždyť na povrchu výměníku může teplota dosahovat až 300 C, zvětšuje svůj objem a v horní části topidla vystupuje již ohřátý výdechovou mřížkou zpět do místnosti. Není vyjímkou, že tento horký vzduch může být rozváděn i do dalších prostor v domě pomocí teplovzdušných rozvodů.

Studený a teplý vzduch tak ve vytápěných místnostech neustále cirkuluje. Pohybující se vzduch s sebou nese i částečky prachu a nečistot, které jsou při působení teploty ve výměníku přepalovány. Přepálené prachové částice tak ve formě prachu víří vzduchem, usazují se na nejrůznějších nepřístupných místech, ulpívají nám na těle a hlavně se dostávají i do našich dýchacích cest.

Přepálené prachové částice jsou karcinogenní. Jejich vdechování dráždí dýchací cesty a způsobuje tak větší náchylnost k respiračním chorobám o alergiích ani nemluvě.

Výrazný rozdíl teplot u podlahy a stropu takto vytápěných místností, který je způsobený právě konvekcí, tedy zrychleným prouděním teplého vzduchu vzhůru, v neposlední řadě i tak trochu mate náš organismus. Tělo jakoby neví, na jakou teplotu má reagovat. Proto je nám zima na nohy a na ruce, ale hoří nám uši a obličej.

Kromě toho je konvekční teplo velice kolísavé. Při přiložení paliva do topidla se v topeništi rozhoří oheň a tak je teplota na výměníku vyšší, při dohořívání paliva pak teplota prudce klesá.

Teplovzdušné vytápění je tak díky svým parametrům nevhodné do trvale obydlených místností.

Podíl sálavého tepla ku teplu konvekčnímu je v tomto případě 20%/80%

Uzavřený teplovzdušný systém
Sálavé teplo
PRINCIP

Sálavé teplo je část elektromagnetického vlnění, které se šíří v kulových sférách rovnoměrně, tedy všemi směry od zdroje. Toto vlnění neprohřívá vzduch, ale ohřívá přímo předměty nacházející se v dráze šířícího se vlnění. Od teplých předmětů je následně ohříván i vzduch, který ale díky menším teplotám necirkuluje v místnostech s takovou rychlostí jako u teplovzdušných systémů. Sálavé teplo je jediné přirozené teplo na této planetě. Známe jej od Slunce.

Sálavé systémy pracují s velkými teplosměnnými plochami, které jsou zahřáté na poměrně nízkou teplotu - 30 - 60 C. Díky této nízké teplotě nedochází u nich k přepalování prachových částic ani k veliké vzdušné konvekci a tím tedy ani k víření prachu. Sálavé plochy tak díky nízkým teplotám nejsou v obytných plochách zdrojem nebezpečí ale spíše naopak, stávají se příjemným místem okolo kterého se točí rodinný život v domě. Rovnoměrný přísun mírného tepla tak přispívá k optimalizaci tepelné pohody. Topidla se sálavými plochami jsou navíc koncipována většinou akumulačním způsobem, takže I po vyhasnutí topeniště je možné naakumulovanou energii - teplo - ještě nějakou dobu využívat. Dodávka tepla není tak díky akumulaci nárazová, ale rovnoměrná.

Sálavé teplo je tak mnohem zdravější, neboť pracuje s daleko nižšími teplotami, které ale i přesto zajišťují optimální pocit tepelné pohody v místnosti.

Přitom rozložení teplot v příčném řezu místnosti je daleko rovnoměrnější.

Protože u sálavých systémů pracujeme s velkým množstvím keramických materiálů získáváme možnost akumulace energie, která nám umožňuje zvýšit I komfort topení - tedy starání se o oheň - přikládání, které se dá omezit na pouhých jednou až dvakrát denně.

Sálavé akumulační vytápění je tak jednoznačně díky svým parametrům vhodní právě pro trvale obydlené prostory.

Podíl sálavého tepla ku teplu konvekčnímu je v tomto případě 80%/20%

Podrobnou analýzou Vašich požadavků a prostorových možností Vám odborně navrhneme a zrealizujeme nejvhodnější systém, který bude vyhovovat jak Vašim požadavkům, tak i hygienickým a technickým normám.
Comments